Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pažymėkite miestą, kuriame įvykęs incidentas tapo Pirmojo pasaulinio karo pradžios pretekstu.

2 užduotis

Sudėliokite įvykius chronologine seka:

3 užduotis

Pažymėkite Antantės šalis

4 užduotis

Pažymėkite teisingus teiginius:

5 užduotis

Kuris iš šių ginklų nebuvo naudojamas Pirmajame pasauliniame kare?

6 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite Trilypei sąjungai priklausančias šalis.

7 užduotis

Pažymėkite, kuriame fronte Vokietija pasiekė daugiau pergalių:

8 užduotis

Priskirkite šias sąvokas Vakarų ar Rytų frontams:

9 užduotis

Paryžiaus taikos konferencijai vadovavo šios šalys:

10 užduotis

Pažymėkite paveikslą, kuris atspindi pozicinio karo vaizdą: