Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Prie sąvokų parinkite jas atitinkantį teiginį.

2 užduotis

Priskirkite šias sąvokas Vakarų ar Rytų frontams:

3 užduotis

Kuris iš šių teiginių atitinka rekvizicijos sąvoką:

4 užduotis

Žemėlapyje pažymėkite Trilypei sąjungai priklausančias šalis.

5 užduotis

Kuris iš šių ginklų nebuvo naudojamas Pirmajame pasauliniame kare?

6 užduotis

Pažymėkite Antantės šalis

7 užduotis

Pažymėkite teisingus teiginius:

8 užduotis

Pateiktus teiginius priskirkite Rytų ir Vakarų frontams:

9 užduotis

Pažymėkite paveikslą, kuris atspindi pozicinio karo vaizdą:

10 užduotis

Valstybė, siekusi „Pasaulio perdalinimo ir vietos po saule“: