Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pažymėkite teisingus teiginius:

2 užduotis

Kuris iš šių ginklų nebuvo naudojamas Pirmajame pasauliniame kare?

3 užduotis

Pažymėkite, kuriame fronte Vokietija pasiekė daugiau pergalių:

4 užduotis

Ką vaizduoja šis paveikslas?

5 užduotis

Paryžiaus taikos konferencijai vadovavo šios šalys:

6 užduotis

Sudėliokite įvykius chronologine seka:

7 užduotis

Valstybė, siekusi „Pasaulio perdalinimo ir vietos po saule“:

8 užduotis

Pažymėkite Antantės šalis

9 užduotis

Pateiktus teiginius priskirkite Rytų ir Vakarų frontams:

10 užduotis

Prie sąvokų parinkite jas atitinkantį teiginį.