Skip to main content

Pirmojo pasaulinio karo eiga

Austrija-Vengrija apkaltino Serbiją dėl sosto įpėdinio nužudymo ir liepos 23 d. įteikė ultimatumą. Didžioji Britanija, Prancūzija siekė konfliktą sureguliuoti taikiai, todėl Serbija ultimatumą priėmė. Ji įvykdė beveik visus ultimatumo reikalavimus, tačiau Austrija-Vengrija ir Vokietija nutraukė diplomatinius santykius. 1914 m. rugpjūčio 1 d. Vokietija paskelbė karą Rusijai, o kitą dieną užpuolė Liuksemburgą ir įžengė į Belgiją. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.