Skip to main content

11 siužetas

Reformų priešininkai susivienijo į Targovicos konfederaciją. Kilo naujas vidaus karas.
Konfederatus parėmė Rusija ir atsiuntė kariuomenę „sulaužytoms“ bajorų teisėms apginti. Karalius prisijungė prie Targovicos konfederatų.

Rusija su Prūsija sutarė dar kartą padalinti ATR teritoriją. Kariaujanti su revoliucine Prancūzija Austrija šį kartą nedalyvavo, nes jai buvo pažadėta atlyginti Flandrijos žemėmis.

1793 m. Rusijos imperija ir Prūsijos karalystė įvykdė antrąjį Abiejų Tautų Respublikos padalijimą.

Antrąjį padalijimą 1793 m. pripažino paskutinis ATR seimas Gardine.