Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Ši konstitucija galiojo (spustelkite teisingą atsakymą):

2 užduotis

Paskutinis bandymas išgelbėti Abiejų Tautų Respubliką buvo:

3 užduotis

Abiejų Tautų Respublikos pirmasis padalijimas įvyko:

4 užduotis

Iliustracijoje matomo Seimo darbą labiausiai veikė:

5 užduotis

XVII a. Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimą lėmė:

6 užduotis

Susiekite atitikmenis:

7 užduotis

Pirmasis konkretus žingsnis į baudžiavos panaikinimą buvo:

8 užduotis

Paskutinis ATR valdovas buvo:

9 užduotis

Pažymėkite 1791 m. gegužės 3-osios konstitucijos teiginius.

10 užduotis

Pažymėkite, kuri valstybė dalyvavo tik dviejuose iš trijų ATR padalijimuose.