Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pirmasis konkretus žingsnis į baudžiavos panaikinimą buvo:

2 užduotis

Pažymėkite 1791 m. gegužės 3-osios konstitucijos teiginius.

3 užduotis

Išorinė Abiejų Tautų Respublikos žlugimo priežastis:

4 užduotis

Paskutinis ATR valdovas buvo:

5 užduotis

Kokioms valstybėms po padalijimų atiteko Lietuva? Spustelkite teisingus atsakymus.

6 užduotis

Iliustracijoje matomo Seimo darbą labiausiai veikė:

7 užduotis

Susiekite atitikmenis:

8 užduotis

Susiekite atitikmenis:

9 užduotis

Paskutinis bandymas išgelbėti Abiejų Tautų Respubliką buvo:

10 užduotis

Ši karikatūra vaizduoja: