Skip to main content

13 siužetas

1795 m. Sankt Peterburge Rusijos, Prūsijos ir Austrijos atstovai išsidalino likusią valstybės teritoriją. Stanislovas Augustas buvo perkeltas į Rusijos sostinę, kur po dvejų metų mirė.

1797 m. buvo oficialiai paskelbta apie Abiejų Tautų Respublikos panaikinimą. 226 m. egzistavusi vienintelė federacinė bajorų demokratiniu valdymu paremta valstybė išnyko iš Europos žemėlapio.

ATR žlugimą lėmė ne tiek savita politinė santvarka, kiek kaimyninių valstybių grobikiška politika, nes tuo metu valstybės teritorijos dydis buvo prilyginamas jos galiai.