Skip to main content

Kūrybinė užduotis

XVII a. LDK istorikas Albertas Vijūkas-Kojelavičius rašė, kad Lietuva – „ligotas kūnas“, nelaimių ištiktas „sudužęs laivas“, „vargstanti“, „žūstanti tėvynė“, „našlaitė“. Iliustruokite kiekvieną istoriko teiginį ištrauka iš istorijos šaltinio ir vaizdiniu šaltiniu.