Skip to main content

8 siužetas

Ketverių metų (1788–1792 m.) seimo reformos:

1791 m. miestų įstatymas suteikė miestiečiams politines teises, sulygino juos su bajorais Jie gavo teisę posėdžiauti Seime (patariamasis balsas bendrais ir sprendžiamasis miestų klausimais), užimti valstybines, karines ir aukštas dvasines pareigas. Suteikta ir žemės nuosavybės teisė.

Padidinta kariuomenė iki 100 tūkstančių vyrų, įvesta rekrūtų prievolė.

Pertvarkyta vyriausybė (Įstatymų sargyba).

Įvesti valstybiniai pajamų mokesčiai bajorams ir dvasininkams.

1791 m. gegužės 3 d. priimta pirmoji Europos konstitucija uždraudė liberum veto, įvedė dinastiją, įtvirtino valdžių padalijimo principą.

Konstitucija panaikino Lenkijos ir Lietuvos federaciją, todėl LDK kilo nepasitenkinimas valstybingumo panaikinimu.

1791 m. rudenį Seimas priėmė konstitucijos pataisą – „Abiejų Tautų teisių įžadą“, kuriuo ne tik atkūrė federaciją, bet ir sulygino abiejų valstybių teises.