Skip to main content

Kompleksinės užduotys

2 kompleksinė užduotis

Išnagrinėkite rašytinį šaltinį ir atlikite pateiktas užduotis.

Piliečiu negimstama, juo tampama. Todėl pilietinio sąmoningumo ugdymas yra kertinė betkokios visuomenės ir jos valdžios užduotis (valdžia savarankiškai, be visuomenės pagalbos, ugdyti piliečių nepajėgi). Pilietiškumo ugdymas yra bendro socializacijos proceso dalis. Jame dalyvauja tiek augančio piliečio šeima, tiek aplinka (draugai ir viešoji erdvė), kurioje jis gyvena, tiek valstybinės institucijos (pradinė mokykla, vidurinė mokykla, vėliau gal aukštoji mokymosi įstaiga), tiek, žinoma, jis pats, nes daug kas priklauso nuo paties individo noro tapti piliečiu, noro mąstyti ir suprasti aplinkinį pasaulį ir savo vaidmenį jame, noro suvokti gyvenimo prasmę.

1. Paaiškinkite paryškintas sąvokas:

Pilietiškumas –

Socializacija –

Institucija –

2. Kokią svarbiausią visuomenės ir valdžios užduotį nurodo šio šaltinio autorius?

3. Pasvarstykite, ar nedemokratinėje valstybėje galėtų būto ugdomi tokie piliečiai.