Skip to main content

Fašizmas

Fašizmas – po Pirmojo pasaulinio karo susiformavusi nedemokratinė politinė srovė, pagrįsta šovinizmo ideologija ir siekianti ją įgyvendinti per autoritarinę ar totalitarinę diktatūrą. Jos pradininku laikomas Italijos politinis viekėjas, vėliau diktatorius Benitas Musolinis.