Skip to main content

Sąvokos

Autoritarizmas – nedemokratinis politinis režimas (valdymo būdas), kai politinė valdžia sutelkta vieno asmens rankose, ji nėra atskaitinga piliečiams, varžo jų politines teises ir laisves.

Diktatūra – asmens ar asmenų grupės valdžia, neapribota jokiais įstatymais, Konstitucija ar kitais visuomeniniais bei politiniais faktoriais.

Fašizmas – po Pirmojo pasaulinio karo susiformavusi nedemokratinė politinė srovė, pagrįsta šovinizmo ideologija ir siekianti ją įgyvendinti per autoritarinę ar totalitarinę diktatūrą. Jos pradininku laikomas Italijos politinis viekėjas, vėliau diktatorius Benitas Musolinis.

Komunizmas – teorinė ir praktinė politinio bei ekonominio gyvenimo sistema, grindžiama utopine idėja, kad kapitalizmą galima revoliuciniu būdu pakeisti visuomenine santvarka, kurioje nėra privačios nuosavybės ir materialinio suinteresuotumo, valstybės ir teisės, darbo pasiskirstymo ir socialinės nelygybės.

Nacizmas (nacionalsocializmas, hitlerizmas) – totalitarinė 1919 m. susikūrusios Vokietijos nacionalsocialistinės darbo partijos, valdžiusios Vokietiją 1933–1945 m., politinė ideologija.

Totalitarizmas – nedemokratinis politinis režimas (valdymo būdas), kai politinė valdžia kontroliuoja visas gyvenimo sritis, įskaitant ir privatų asmens gyvenimą, siekdama pagal savo ideologiją sukurti utopinę visuomenę ir naują žmogaus tipą.