Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Pirmuoju asmeniu sukurkite dviejų žmonių – gyvenančio demokratinėje santvarkoje ir gyvenančio diktatūros sąlygomis – POKALBĮ – pasakojimus apie jų kasdienį gyvenimą. Atlikdami užduotį, galite pasinaudoti teiginiais, jiems pateikdami priešingus teiginius (kontrargumentus).

Teiginiai:

  • Nuolatinės represijos prieš tariamus valdžios priešus ar kitaminčius.
  • Saugumo tarnybos nuolat kišasi į piliečių gyvenimą.
  • Nėra jokių demokratinėms valstybėms įprastų normų, nefunkcionuoja rinkimų sistema.
  • Darbo stovyklos įtariamiesiems disidentine veikla.
  • Dėl visuomenės kontrolės ir didžiulės propagandos beveik nėra opozicijos.
  • Kontaktai su Vakarais draudžiami.
  • Šalis pristatoma kaip labai pažangi, o dėl tam tikrų iškilusių sunkumų kaltinamos kitos valstybės.
  • Nomenklatūrai – kompartijos nariams, aukštiems pareigūnams ir karininkams – suteikiamos įvairios privilegijos.
  • Šalies vadovas mėgsta prabangą, tuo tarpu dauguma šalies gyventojų badauja.
  • Šalis valdoma totalitariniais metodais, pasitelkus visuotinę propagandą ir represijas.