Skip to main content

Diktatūra

Diktatūra – asmens ar asmenų grupės valdžia, neapribota jokiais įstatymais, Konstitucija ar kitais visuomeniniais bei politiniais faktoriais.

Diktatūra paprastai grindžiama jėga ir išreiškia viešpataujančios grupės interesus. Tačiau kartais diktatoriai, klastodami rinkimus arba teisėtais keliais ateidami į valdžią, valdo respublikas ir siekia sudaryti demokratiškų vadovų įspūdį.

 • Autoritarizmas. Aukščiausia valdžia sutelkta vieno asmens rankose. Nors autoritarinis valdymas ir pažeidžia pagrindinį demokratijos principą – valdžios atskaitingumą tautai, tačiau kai kurie demokratijos elementai valstybėje išlieka: nevaržoma piliečių ūkinė ir kultūrinė veikla, leidžiama veikti nepolitinio pobūdžio organizacijoms.
 • Totalitarizmas. Valstybinė valdžia yra neribota, grindžiama absoliučia (totaline) politinio, ūkinio, visuomeninio gyvenimo kontrole.

 • Nevyksta laisvi ir reguliarūs rinkimai.
 • Vyrauja vienpartinė sistema.
 • Viena viešpataujanti ideologija.
 • Pramonė ir žemės ūkis valdomi valstybės.
 • Griežta cenzūra.
 • Didžiulis represinis aparatas.

 • Valdžia kontroliuoja ir reglamentuoja beveik visas žmogaus gyvenimo sritis.
 • Riba tarp privačios ir viešosios žmogaus gyvenimo sferų beveik išnyksta.
 • Pažeidžiamos žmogaus laisvės ir teisės.
 • Per propagandą vyksta visuomenės indoktrinacija.
 • Nėra galimybių formuotis pilietinei visuomenei.