Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Susiekite aprašymus su asmenybėmis.

2 užduotis

Demokratija ir diktatūra. Kas kam dera?

3 užduotis

Reikiamose teksto vietose parinkite tinkamus žodžius.

4 užduotis

Pažymėkite, kurios iš šių Lietuvos kaimyninių šalių yra nedemokratinė.

5 užduotis

Liaudies demokratija, paremta totalitarizmu. Kokia šių dienų valstybė aprašoma šiame šaltinyje?

Šioje šalyje įsitvirtinęs totalitarinis režimas labiausiai primena stalininį režimą buvusioje Sovietų Sąjungoje. Oficialiai valstybė yra „liaudies demokratinė respublika“. Skelbiama, kad šalyje laikomasi žmogaus teisių ir laisvių principo, o valdžia formuojama liaudies demokratijos būdu. Nors tikrų žinių apie padėtį šioje šalyje yra nedaug, o negausi informacija Vakarus pasiekia dažniausiai per pabėgėlius iš šios šalies, pasaulio dienraščių analitikai pateikia preliminarų šios valstybės tendencijų vaizdą. Pabėgėlių teigimu, jų tėvynėje liaudies demokratija funkcionuoja tik formaliai, o reali santvarka primena totalitarizmą. Šalies vadovas valdo diktatūriniais metodais, vykdomos nuolatinės represijos prieš tariamus valdžios priešus ar kitaminčius.

6 užduotis

Nurodykite, kurių valstybių prezidentai vaizduojami nuotraukose.

7 užduotis

Kuri iš šių valstybių nebuvo totalitarinė?

8 užduotis

Kas pasakė šiuos žodžius?

9 užduotis

Kuriam įvykiui paminėti skirtas šis propagandinis plakatas?

10 užduotis

Susiekite sąvokas su apibrėžtimis.