Skip to main content

Kompleksinės užduotys

3 kompleksinė užduotis

Išnagrinėkite karikatūrą ir atsakykite į klausimus.

1. Kokių valstybių vadovai vaizduojami karikatūroje? Nurodykite valstybės pavadinimą ir vadovo vardą bei pavardę.

1.

2.

2. Kokioms politinėms sistemoms priskiriamos šios valstybės?

1.

2.

3. Ką reiškia šių personažų žodžiai?

4. Kokia pagrindinė šios karikatūros mintis?