Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Sudėliokite technikos išradimus chronologine tvarka.

2 užduotis

Pramonės perversmas vyko:

3 užduotis

Pateiktiems pramonės perversmo požymiams priskirkite juos sąlygojusius reiškinius ir procesus.

4 užduotis

Darbo našumo padidėjimą skatino:

5 užduotis

Naudodami fabriko ir vėjo malūno ženklelius, pažymėkite XIX a. vid. Europos politiniame žemėlapyje 5 agrarines ir 5 industrines valstybes.

6 užduotis

Kuri iliustracija vaizduoja opiausios šių dienų problemos ištakas?

7 užduotis

Paspauskite tris žodžius, kurie tinka darbo ypatumams medvilnės fabrike apibūdinti.

8 užduotis

Pateiktus visuomenės modernizacijos reiškinius suskirstykite į ekonominius-socialinius, kultūrinius, politinius, paspausdami atitinkamą mygtuką.

9 užduotis

XIX a. pabaigoje pramonės augimą skatino:

10 užduotis

Gamyklos dažniausiai statomos: