Skip to main content

Pramonės perversmo pasekmės

Industrializacija – (angl. k. industrialisation iš industry – pramonė) stambiosios mašininės gamybos plėtros, mokslo ir technikos pasiekimų diegimo į gamybą ir kasdienį gyvenimą procesas.

Urbanizacija – (lot. k. urbis – miestas) miestų plėtros ir miesto gyventojų skaičiaus augimo procesas, pramonės perversmo ir industrializacijos padarinys.

Agrarinė revoliucija – (lot. k. agrarius – susijęs su žeme, žemvaldyste, žemdirbyste) procesas, pakeitęs žemės ūkio pobūdį: mašinų, cheminių trąšų, specializacijos diegimas, atlaisvinęs dalį darbo jėgos iš žemės ūkio ir padidinęs jo produktyvumą.

Technikos išradimai

Pasaulio istorija po 1800 metų vadinama šiuolaikine, nes pramonės perversmas pakeitė gamybos, transporto ryšių ir kasdienio gyvenimo pobūdį.