Skip to main content

Pramonės perversmo prielaidos

  • Asmeninė gyventojų laisvė ir darbo jėgos perteklius.
  • Iš kolonijų gaunamas pelnas investuojamas į pramonę.
  • Įstatymai garantuoja verslo laisvę.
  • Technikos išradimai → ŽIŪRĖTI
  • Britų salyne daug naudingų iškasenų, išauginama daug avių, gaunama daug vilnos, todėl veikia daug manufaktūrų.