Skip to main content

Pramonės perversmo priežastys

Pramonės perversmas prasidėjo Anglijoje XVIII a. pab., nes:

  • po XVII a. revoliucijos sparčiai vystėsi ūkis;
  • konkurencija su Prancūzija ir kitomis šalimis skatino sparčiau diegti techologijų naujoves;
  • reikėjo atlaikyti Napoleono vykdytos kontinentinės blokados iššūkį.