Skip to main content

Sąvokos

Agrarinė revoliucija (lot. agrarius – susijęs su žeme, žemvaldyste, žemdirbyste) – procesas, pakeitęs žemės ūkio pobūdį: mašinų, cheminių trąšų, specializacijos diegimas, atlaisvinęs dalį darbo jėgos iš žemės ūkio ir kartu padidinęs jo produktyvumą.

Fabrikas – pramonės įmonė, kurioje dirba laisvai samdomi darbininkai, yra darbo pasidalinimas, vyrauja mašinų darbas.

Industrializacija (angl. industrialisation, iš industry – pramonė) – stambiosios mašininės gamybos plėtros, mokslo ir technikos pasiekimų diegimo į gamybą ir kasdieninį gyvenimą procesas.

Manufaktūra – pramonės įmonė, kurioje dirba laisvai samdomi darbininkai, yra darbo pasidalinimas, bet vyrauja rankų darbas. Būdinga ikiindustriniam laikotarpiui.

Mašina – tai įrenginys energijai, medžiagai ar informacijai perdirbti.

Urbanizacija (lot. urbis – miestas) – miestų plėtros ir miesto gyventojų skaičiaus augimo procesas, pramonės perversmo ir industrializacijos pasekmė.