Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Sudarykite tekstilės fabriko schemą. Nuspręskite, koks tai bus fabrikas: verpimo, audimo ar bus vykdomos abi gamybinės veiklos. Pasirinkę legendoje korteles, paskirstykite fabriko pastato patalpas pagal paskirtį. Patalpose pastatykite įrenginius, žaliavą, produkciją, kuriuos matote legendoje. Tokiu pat būdu gamybinėse patalpose paskirstykite ir darbininkus. Kiekvieną objektą iš legendos galima pasiimti tiek kartų, kiek Jums atrodo reikalinga.

Sukūrę tekstilės fabriko schemą, aprašykite tam skirtame lange „Tekstilės fabriko aprašymas“ gamybinį procesą, argumentuokite, kokių darbininkų, kiek ir kodėl „pasamdėte“. 4–7 sakiniais išdėstykite savo „verslo plano“ idėją.