Skip to main content

Pramonės perversmas ir jo padariniai

Pramonės perversmas yra Europos ir Šiaurės Amerikos ūkio raidos laikotarpis nuo XVIII a. 7-ojo dešimt­mečio iki XIX a. 8-ojo dešimtmečio, kai buvo pereita nuo rankų darbo prie mašinų darbo ir nuo manufaktūrų prie fabrikų.