Skip to main content

Kompleksinės užduotys

3 kompleksinė užduotis

Išnagrinėkite rašytinį šaltinį

„Tai buvo svarbus reiškinys ne vien prieškario nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Jo pasekmes iš dalies tebejaučiame iki šiol, kadangi iš perversmo gimusi politinė sistema keleto kartų žmonių sąmonėje įsirėžė kaip nepriklausomos valstybės politinės raiškos standartas. Daliai žmonių „smetoninė Lietuva“ iki šiol tebėra tautinės valstybės spartaus pakilimo ir suklestėjimo pavyzdžiu, kitiems – politiškai nesąžiningo, oponentus persekiojusio ir slopinusio, visuomeninės atramos stokojusio, todėl tik biurokratinio-represinio valstybės aparato jėgomis valdžiausio autoritarinio režimo sinonimas. Suprantama, jog galima rasti argumentų, pagrindžiančių tiek vieną, tiek antrą pozicijas. Negalima nuneigti, kad A. Smetonos valdymo laikotarpiu Lietuvos valstybė pasiekė ekonominių, socialinių, kultūrinių laimėjimų. Tačiau politiniai nuostoliai, kuriuos patyrė jos piliečiai dėl demokratines visuomenės vystimosi sąlygas paneigusio režimo, taip pat akivaizdūs ir nepaneigiami“.

Vidmantas Valiušaitis „1926-ųjų perversmo sukakties paraštėje“ balsas.lt 2007.01.08

1. Paaiškinkite tekste paryškintas sąvokas:

Oponentas –

Biurokratinis –

Represinis –

Autoritarinis rėžimas –

2. Apie kokį tarpukario Lietuvos politinį įvykį kalbama šiame šaltinyje?

3. Išskirkite, kokius pagrindinius šio įvykio vertinimus pateikia teksto autorius? Kaip šį įvykį vertinate Jūs? Savo nuomonę argumentuokite.