Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Susiekite asmenybių vardus ir jų aprašymus:

2 užduotis

Atpažinkite istorines asmenybes.

3 užduotis

Pagal 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją prezidentą rinko:

4 užduotis

Įkelkite į tekstą iš žemiau pateikto sąrašo pasirinktus, pagal teksto prasmę tinkamus žodžius.

5 užduotis

Praradimai ir laimėjimai. Pateiktus teiginius priskirkite tarpukario Lietuvos laimėjimams ar praradimams.

6 užduotis

Lietuvoje parlamentinio valdymo laikotarpiu:

7 užduotis

Užpildykite LR valdymo pagal 1922 m. Konstituciją schemą, į reikiamas jos vietas įkeldami: teisminė valdžia, įstatymų vykdomoji valdžia, įstatymų leidžiamoji valdžia, teismai, Seimas, Ministrų kabinetas.

8 užduotis

Kuris iš išvardytų teiginių neatitinka tiesos?

9 užduotis

1919 m. Lietuvoje vyko:

10 užduotis

Chronologiškai teisinga tvarka sustumdykite pateiktas nuotraukas.