Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pažymėkite Lietuvos teritorijos sieną, nustatytą 1920 m. Lietuvos ir Sovietų Rusijos sutartimi.

2 užduotis

Susiekite asmenybių vardus ir jų aprašymus:

3 užduotis

Užpildykite LR valdymo pagal 1922 m. Konstituciją schemą, į reikiamas jos vietas įkeldami: teisminė valdžia, įstatymų vykdomoji valdžia, įstatymų leidžiamoji valdžia, teismai, Seimas, Ministrų kabinetas.

4 užduotis

Kurie iš šių teiginių yra teisingi (T), o kurie – ne (N):

5 užduotis

Kuris iš šių asmenų nebuvo Lietuvos prezidentu?

6 užduotis

1919 m. Lietuvoje vyko:

7 užduotis

Kas vaizduojama šioje nuotraukoje?

8 užduotis

Lietuvoje parlamentinio valdymo laikotarpiu:

9 užduotis

Praradimai ir laimėjimai. Pateiktus teiginius priskirkite tarpukario Lietuvos laimėjimams ar praradimams.

10 užduotis

Steigiamojo Seimo nuveikti darbai. Spustelėkite teiginius, kurie tinkami Steigiamojo Seimo veiklai apibūdinti: