Skip to main content

Sąvokos

Konstitucija – pagrindinis šalies įstatymas.

Parlamentinė demokratija – demokratiniais rinkimais užtikrinama valstybės valdymo sistema, kai parlamentas (Seimas) užima viršesnę padėtį nei kitos valstybės institucijos.

Žemės reforma – 1922 m. vasario 15 d. priimtas Žemės reformos įstatymas, kuriuo buvo nustatyta didžiausia nenusavinama žemės norma (80 ha), o normą viršijanti žemė kompensuojant už ją savininkams buvo imama į fondą. Šios reformos metu žeme buvo aprūpinti bežemiai, mažažemiai valstiečiai, pirmenybė buvo teikiama Nepriklausomybės kovų kariams savanoriams, kuriems žemė buvo suteikta nemokamai.