Skip to main content

Svarbiausi Parlamentinės Lietuvos bruožai

Teritorija ir gyventojai

Politika

  • Piliečiai naudojosi 1922 m. Konstitucijos suteiktomis teisėmis ir laisvėmis, formavosi pilietinė visuomenė.
  • Politiniame šalies gyvenime didžiausią įtaką turėjo Krikščionių demokratų partija.
  • Didžiulis autoritetas buvo Katalikų Bažnyčia.

Ekonomika

  • Stabilizuota šalies ekonomika ir finansai.
  • Svarbiausia ekonomikos šaka – žemės ūkis.

Kultūra ir švietimas

  • Įsteigta daug pradžios, vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų.
  • Svarbiausiu mokslo ir kultūros židiniu tapo 1922 m. įsteigta aukštoji mokykla – Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universitetas.
  • Kuriami teatrai, muziejai.
  • Augo periodikos ir knygų leidyba.